Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „WŁASNY BIZNES”, realizowanym od dnia 1 września 2016 r., przez naszą firmę - Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze. Celem projektu jest wsparcie osób niepracujących w powrocie na rynek pracy jako przedsiębiorcy. W ramach projektu udzielonych zostanie min. 30 dotacji w kwocie 23.000 zł oraz wsparcie pomostowe 19.200 zł, łącznie uczestnik projektu może uzyskać dofinansowanie rzędu 42.200 zł. Projekt jest realizowany w ramach Osi 8, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/wb

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016