Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

Z przyjemnością informujemy, że EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze rozpoczyna realizację nowego projektu dla niepracujących mieszkańców powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego, woj. opolskiego. W ramach projektu będzie można skorzystać z doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie aktywizacji zawodowej, a także pakietu szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego, tj.: prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz kurs podstawowy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych. W ramach projektu można będzie również odbyć płatny staż, w firmie sektora transportowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, na stronie: http://www.eurocapitaldotacje.pl/tir/

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016