Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

Miło nam poinformować, iż Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”, rozpoczęło realizację projektu pt.:  "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", skierowanego do 456 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 50 rok życia, w zakresie kursów komputerowych - Kompetencje cyfrowe, zgodne z ramą DIGCOMP (Digital Competences) na poziomie A – podstawowym.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: www.eurocapitaldotacje.pl/eccc

Zapraszamy!

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016