Biznesplany i studia wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych
Przygotowujemy biznesplany i studia wykonalności począwszy od tych niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej po te wymagane przez banki czy inwestorów prywatnych. Gwarantujemy, że kształt i zawartość dokumentów są każdorazowo dostosowywane do ich przeznaczenia i wymogów instytucji, której ocenie będą podlegać.

 

Analizy ekonomiczno - finansowe
Opracowujemy analizy efektywności finansowej i ekonomicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem wymagań stawianych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

Analizy stwierdzające status przedsiębiorstwa
W związku z licznymi działaniami skierowanymi bezpośrednio do sektora MŚP pomagamy określić status naszych klientów pod kątem przynależności do grupy mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, umożliwiający określenie wielkości pomocy i możliwości aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej.

Ponadto w ramach doradztwa oferujemy również przegląd możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych i szkoleniowych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i krajowych programów.

 

 

 

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016