Dla naszych klientów:
1. przygotowujemy dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami,
2. składamy komplet dokumentów w odpowiedniej instytucji,
3. monitorujemy przebieg oceny wniosku,
4. przygotowujemy dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na życzenie naszych klientów:
1. zarządzamy realizacją projektu,
2. rozliczamy projekt,
3. prowadzimy wszelkie działania towarzyszące realizacji projektu, np. wybór wykonawców usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych lub zasady określone w umowie o dofinansowanie.

 

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016