W szkoleniowym zakresie naszej działalności oferujemy organizację zamkniętych szkoleń grupowych w obszarach:

- umiejętności osobiste i interpersonalne,
- szkolenia komputerowe (w tym certyfikowane),
- szkolenia specjalistyczne (m.in. dla branży budowlanej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, gastronomicznej).

Szkolenia przygotowywane są według konkretnych potrzeb i specyfiki danego podmiotu.
Indywidualna kalkulacja obejmuje:

- przeprowadzenie szkolenia,
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
- wyżywienie,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- opiekę organizatorską.

Mając na uwadze komfort uczestników szkolenia w obszarze organizacyjnym, wspólnie z klientem dokonujemy wyboru miejsca szkolenia z uwzględnieniem rodzaju i wyposażenia sal wykładowych oraz otoczenia hotelowo – gastronomicznego. Staramy się, aby nauki nie zakłócały sprawy drugorzędne (brak klimatyzacji, nieodpowiednie oświetlenie, braki w wyposażeniu itp.). Podczas szkolenia służymy pomocą i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

Proces dydaktyczny prowadzony jest z zastosowaniem:

- wykładu w formie informacyjno – doradczej,
- warsztatów grupowych,
- ćwiczeń indywidualnych,
- analizy przypadków,
- dyskusji.

Wszystkie powyższe formy nauki odbywają się z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych i multimedialnych.

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016