Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi badań lekarskich i psychologicznych

 

Poszukujemy wykonawców usługi przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w ramach Projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/RPOWO/7.2/2019 - PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi doradczej

 

Poszukujemy wykonawców usługi doradczej w ramach Projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/RPOWO/7.2/2019 - USŁUGA DORADCZA

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPOWO/7.2/2019 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 

Poszukujemy wykonawców usługi usługi szkoleniowej w ramach Projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/RPOWO/7.2/2019 - USŁUGA SZKOLENIOWA 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PO NEGOCJACJACH - 14.05.2019 r.

 

 

 


 

Rozeznanie rynku - usługa doradcza

Poszukujemy wykonawców usług doradczych, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku dotyczące usługi doradczej w ramach projektu WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - usługa szkoleniowa

Poszukujemy wykonawców usług szkoleniowych, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku dotyczące usługi szkoleniowej w ramach projektu WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - wynajem sal, wyżywienie oraz zakwaterowanie Uczestników Projektu

Poszukujemy wykonawców usług wynajmu sal, wyżywienia oraz zakwaterowania Uczestników Projektu, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal, wyżywienia oraz zakwaterowania w ramach projektu WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - wynajem sal na doradztwo stacjonarne 

Poszukujemy wykonawców usług wynajmu sal na doradztwo stacjonarne w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal na doradztwo stacjonarne w ramach projektu WŁASNY BIZNES

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI DOSTARCZENIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia produktów spożywczych w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTARCZENIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 06/RPOWZP/8.10/2017

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 05/RPOWZP/8.10/2017

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI DOSTARCZENIA PODRĘCZNIKÓW NA SZKOLENIA

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia podręczników w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTARCZENIE PODRĘCZNIKÓW - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 04/RPOWZP/8.10/2017

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH

Poszukujemy wykonawców usługi wynajmu sal szkoleniowych w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM SAL - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 03/RPOWZP/8.10/2017

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI EGZAMINACYJNEJ

Poszukujemy wykonawców usługi egzaminacyjnej w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA EGZAMINACYJNA - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 02/RPOWZP/8.10/2017

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RPOWZP/8.10/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej w projekcie "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", w ramach działania 8.10 RPO WZP 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA SZKOLENIOWA - TIK ZACHODNIOPOMORSKIE

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 01/RPOWZP/8.10/2017

 


Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", działania 7.2 RPO WO 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA SZKOLENIOWA - KIEROWCA TIRA OPOLE

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/RPOWO/7.2/2017 NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej nr 03/RPOWO/7.2/2017, w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", realizowanego w ramach działania 7.2 RPO WO 2014-2020.

Przyczyną unieważnienia jest brak w zapytaniu ofertowym istotnych zapisów, mających wpływ na wycenę części III przedmiotu zamówienia, tj. brak zapisów dot. ujęcia w kosztach usługi ceny egzaminu państwowego.

Wskutek ww. unieważnienia, rozpisane zostanie nowe postępowanie na przeprowadzenie usługi szkoleniowej.

Za utrudnienia przepraszamy!

 


 

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", działania 7.2 RPO WO 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIA - TIR OPOLE

 


 

Zapytanie ofertowe - usługa przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych

 

Poszukujemy wykonawców usługi przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", działania 7.2 RPO WO 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGOCZNE - TIR OPOLE

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa

 

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", działania 7.2 RPO WO 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIA - TIR OPOLE

 


 

Zapytanie ofertowe - usługa doradztwa

 

Poszukujemy wykonawców usługi doradczej w ramach projektu "Mój zawód - kierowca TIRa", działania 7.2 RPO WO 2014-2020. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADZTWO ZAWODOWE - TIR OPOLE

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


 

Rozeznanie rynku - usługa dostarczenia produktów spożywczych oraz naczyń

 

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia produktów spożywczych oraz naczyń, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRODUKTY SPOŻYWCZE TIK POMORSKIE 

 


 

Rozeznanie rynku - usługa dostarczenia zestawów materiałów szkoleniowych

 

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia zestawów materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZESTAWY SZKOLENIOWE TIK POMORSKIE 

 


 

Rozeznanie rynku - usługa dostarczenia podręczników

 

Poszukujemy wykonawców usługi dostarczenia podręczników ECCC, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PODRĘCZNIKI TIK POMORSKIE 

 


 

Rozeznanie rynku - usługa wynajmu sal szkoleniowych

 

Poszukujemy wykonawców usługi wynajmu sal szkoleniowych, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH TIK POMORSKIE 

 


 

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

Poszukujemy wykonawców usługi przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH TIK POMORSKIE 

 


 

 Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi szkoleniowej

 

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej, w ramach projektu "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne. Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA SZKOLENIOWA TIK POMORSKIE 

 


  

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi doradczej 

 

Poszukujemy wykonawców usługi doradczej  w ramach projektu "Własny Biznes - wsparcie na starcie osoób 50+", działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia usługi doradczej - projekt WŁASNY BIZNES ŚLĄSKIE 

 


  

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi szkoleniowej 

 

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej  w ramach projektu "Własny Biznes - wsparcie na starcie osoób 50+", działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie przeprowadzenia usługi szkoleniowej - projekt WŁASNY BIZNES ŚLĄSKIE 

 


  

Rozeznanie rynku - wynajem sal i catering 

Poszukujemy wykonawców usługi wynajmu sal i cateringu  w ramach projektu "Własny Biznes - wsparcie na starcie osoób 50+", działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie wynajmu sal dydaktycznych i cateringu - projekt WŁASNY BIZNES ŚLĄSKIE 

 


 

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Poszukujemy wykonawców usługi szkoleniowej, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych - projekt WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi wynajmu sal na doradztwo stacjonarne o charakterze specjalistycznym

Poszukujemy wykonawców usługi wynajmu sal na doradztwo stacjonarne o charakterze specjalistycznym, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie usług wynajmu sal na doradztwo stacjonarne o charakterze specjalistycznym - projekt WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie usługi doradztwa stacjonarnego o charakterze specjalistycznym

Poszukujemy wykonawców usługi doradczej, w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie usług doradztwa specjalistycznego - projekt WŁASNY BIZNES

 


 

Rozeznanie rynku - wynajem sal na doradztwo stacjonarne 

Poszukujemy wykonawców usług wynajmu sal na doradztwo stacjonarne w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal na doradztwo stacjonarne w ramach projektu WŁASNY BIZNES 

 


  

Rozeznanie rynku - usługi noclegowe, cateringowe, wynajem sal

Poszukujemy wykonawców usług caterigowych, noclegowych oraz wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie sal dydaktycznych, cateringu, usług noclegowych - projekt WŁASNY BIZNES 20170105 

 


 

Rozeznanie rynku - usługi doradztwa


Poszukujemy wykonawców usług doradztwa w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie usług doradztwa- projekt WŁASNY BIZNES 20170105  

 


 


Rozeznanie rynku - usługi szkoleniowe


Poszukujemy wykonawców usług szkoleniowych w ramach projektu "Własny Biznes", działania 8.3 RPO WD 2014-2020.
Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

Rozeznanie rynku w zakresie usług szkoleniowych - projekt WŁASNY BIZNES 20170105  

 


 

"Kompetentny uczeń na rynku pracy"

Projekt realizowany w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2016 r. - 31.08.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Strona internetowa projektu: www.eurocapitaldotacje.pl/ceo

 


 

"Certyfikowne kursy komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego"

Projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Regionalnego Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2016 r. - 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

 


 

"Własny Biznes" 

Projekt realizowany w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2016 r. - 30.06.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego w powiatach:

1. górowski

2. legnicki

3. jaworski

4. lubański

5. lwówecki

6. złotoryjski

7. wałbrzyski

8. dzierżoniowski 

9. ząbkowicki

10. wołowski

 

Strona internetowa projektu: Strona internetowa projektu: http://eurocapitaldotacje.pl/wb/

 


 

"Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez udział w Certyfikowanych Kursach Komputerowych ECCC"

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.03.2016 r. - 28.02.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Strona internetowa projektu: Strona internetowa projektu: http://eurocapitaldotacje.pl/eccc/ 

 


 

"Nowe kwalifikacje branży motoryzacyjnej"

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zamknięty realizowany dla Beneficjentów z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 


 

 "Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Strona internetowa projektu: Strona internetowa projektu: http://eurocapitaldotacje.pl/wroclaw

 


 

"Nowe kwalifikacje - nowe rynki"

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.03.2014 r. - 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zamknięty realizowany dla Beneficjentów z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 


 

"Praca bez barier"

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Kamieniu Pomorskim w partnerstwie z EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.12.2013 r. - 30.06.2015 r. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

"Pod skrzydłami Aniołów Biznesu"

Projekt realizowany przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie w partnerstwie z EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.10.2013 r. - 30.06.2015 r. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Strona internetowa projektu: http://anioly.izba.info

 


 

"Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" 

 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.08.2013 r. - 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego w powiatach:

1. goleniowskim

2. gryfińskim

3. polickim

4. stargardzkim

 

Strona internetowa projektu: http://www.eurocapitaldotacje.pl/eccc

 


 

"Inicjatywa edukacyjna – szansą rozwoju kompetencji"

Projekt realizowany w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.09.2013 r. - 28.02.2014 r. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 


 

"Kompleksowe szkolenia kadr GWM"

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.10.2013 r. - 31.03.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zamknięty realizowany dla Beneficjenta z obszaru województwa lubuskiego.

 


 

"Kompleksowe szkolenia pracowników firmy Elektro-BUD Sp. z o.o."

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.01.2013 r. - 30.06.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zamknięty realizowany dla Beneficjenta z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 


 

plakat praca jest blisko 150 x 212

 

 "Praca jest blisko - program aktywizacji zawodowej w powiatach nadmorskich"

 Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Okres realizacji: 01.11.2012 r. - 30.06.2015 r.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Strona internetowa projektu: http://www.eurocapitaldotacje.pl/pjb/

 

        Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 


 

"Kompleksowe wsparcie szkoleniowe pracowników przedsiębiorstwa DREWPOL Sp. z o.o."

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.01.2012 r. -  30.09.2013 r. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt zamknięty realizowany dla Beneficjenta z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 


 

 

"Łagodny outplacement - program adaptacji zawodowej pracowników Poczty Polskiej S.A., którzy utracili zatrudnienie bądź są zagrożeni jego utratą"

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 31.10.2011 r. (ZAKOŃCZONY)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona internetowa projektu: http://www.lagodnyoutplacement.pl

 

  Projekt realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 


Rozeznanie rynku - wynajem sal dydaktycznych i catering

 

Poszukujemy wykonawców usług wynajmu sal oraz catering w ramach projektu "Własny Biznes - wsparcie na starcie osób 50+", działania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe warunki w załączonym dokumencie.

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016