Kursy Komputerowe ECCC

O projekcie

Oferujemy udział w bezpłatnym kursie komputerowym dla osób początkujących opartym na programie Fundacji ECCC. Kurs skierowany jest do osób, które nie posługują się komputerem lub posługują w niewielkim stopniu – wszystkiego Was nauczymy! Zajęcia prowadzimy w dogodnym dla Was miejscu i czasie – wspólnie uzgodnimy plan zajęć! Kurs prowadzimy w miejscu Państwa zamieszkania!

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Kurs trwa aż 75 godzin! Składa się z 5 modułów, w trakcie których dowiecie się:
- czym jest komputer i jak go używać,
- jak pisać na komputerze i edytować dokumenty,
- jak korzystać z Internetu, poczty elektronicznej, Skype i innych programów,
- czym są Smartfony, Tablety i jak ich używać,
- jak przygotować prezentację, zdjęcia, filmy.

Projekt realizowany jest do 30.06.2015 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy w naszym biurze (do pobrania w zakładce „Zgłoszenia”) lub skontaktować się z nami.
ZAPRASZAMY!!!

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.