Euro Capital - Dotacje Euro - Szkolenia Euro - Doradztwo

Aktualności

Miło nam poinformować, iż Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”, rozpoczęło realizację projektu pt.:  "Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+", skierowanego do 456 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 50 rok życia, w zakresie kursów komputerowych - Kompetencje cyfrowe, zgodne z ramą DIGCOMP (Digital Competences) na poziomie A – podstawowym.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: www.eurocapitaldotacje.pl/eccc

Zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze rozpoczyna realizację nowego projektu dla niepracujących mieszkańców powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego, woj. opolskiego. W ramach projektu będzie można skorzystać z doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie aktywizacji zawodowej, a także pakietu szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego, tj.: prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz kurs podstawowy ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych. W ramach projektu można będzie również odbyć płatny staż, w firmie sektora transportowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, na stronie: http://www.eurocapitaldotacje.pl/tir/

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze rozpoczyna nabór Uczestników do projektu "Własny biznes - wsparcie na starcie dla osób 50+", skierowanego do mieszkańców Subregionu Północnego województwa śląskiego (powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto Częstochowa). Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie osób niepracujących, powyżej 50 roku życia, w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. W projekcie oferujemy szkolenie "Zakładanie i prowadzenie firmy", indywidualne doradztwo w zakresie wypełniania biznesplanu oraz możliwość otrzymania wsparcia finansowego w max. kwocie 23 398,68 zł, a także wsparcia pomostowego w max. kwocie 22 200,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/wb50

 

EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze od 01.03.2017 realizuje projekt "Z TIK na TAK - rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa opolskiego", który zakłada realizację kursów komputerowych w standardzie DIGCOMP IC3 dla 240 mieszkańców woj. opolskiego.  W projekcie oferujemy bezpłatne 80-cio godzinne certyfikowane szkolenia komputerowe ECCC - Kompetencje Cyfrowe, w następujących obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści oraz Bezpieczeństwo (po 20 h na każdy moduł).

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/tik

Zapraszamy!!!

Miło nam poinformować, iż Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze wraz z Fundacją IT, rozpoczęło realizację projektu skierowanego do 180 mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie organizacji kursów komputerowych DIGCOMP, kończących się certyfikacją IC3. Projekt jest realizowany w ramach Osi 10, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/ic3

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „WŁASNY BIZNES”, realizowanym od dnia 1 września 2016 r., przez naszą firmę - Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze. Celem projektu jest wsparcie osób niepracujących w powrocie na rynek pracy jako przedsiębiorcy. W ramach projektu udzielonych zostanie min. 30 dotacji w kwocie 23.000 zł oraz wsparcie pomostowe 19.200 zł, łącznie uczestnik projektu może uzyskać dofinansowanie rzędu 42.200 zł. Projekt jest realizowany w ramach Osi 8, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/wb

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 września 2016 r., Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze realizuje projekt pt. „Kompetentny uczeń na rynku pracy”, skierowany do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, uczących się na kierunkach: technik ogrodnik, technik weterynarii, technik technologii chemicznej, technik architektury krajobrazu. Projekt jest realizowany w ramach Osi 8, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.eurocapitaldotacje.pl/ceo

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 1 marca br. rozpoczeliśmy realizację nowego projektu pt. Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez udział w Certyfikowanych Kursach Komputerowych ECCC. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba fizyczna, która jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego w wieku od 25 roku życia i posiada niskie kwalifikacje zawodowe.

Jednocześnie Uczestnik projektu może być osobą:

  • zatrudnioną,
  • prowadzącą działalność gospodarczą,
  • bierną zawodowo,
  • albo bezrobotną.

Podczas rekrutacji preferowane będą kobiety, osoby 50+ i mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

Dane do kontaktu:
tel. 61 662 11 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest ośrodkiem uprawnionym do organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC. Uprawnienie zostało nadane przez Fundację ECCC z siedzibą w Lublinie na podstawie certyfikatu nr OE-0099.

 

Uprzejmie informujemy, że EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest Partnerem Egzaminacyjnym Fundacji VCC. Akredytacja została nadana przez Fundację VCC z siedzibą w Lublinie na podstawie certyfikatu nr AE-001-170.

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016