Aktualności

23.09.2019

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „TIRem do pracy – aktywizacja zawodowa w sektorze transportu osób bez zatrudnienia”

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a) ma ukończony 30 rok życia,
b) uczy się i/lub zamieszkuje na obszarze województwa opolskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego),
c) jest osobą niepracującą, tj. bezrobotną, poszukującą pracy lub bierną zawodowo, znajdującą się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełnia co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
– jest osobą powyżej 50 roku życia,
– jest kobietą,
– jest osobą długotrwale bezrobotną (tj. bezrobotną nieprzerwanie przez min. 12 m-cy),
– jest osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
– jest osobą niepełnosprawną,
– jest osobą posiadającą min. 1 dziecko do 6 roku życia lub min. 1 dziecko do 18 roku życia z niepełnosprawnościami,
– spełnia kryterium migrantów powrotnych lubreimigrantów.

d) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (psychologicznych oraz fizycznych) do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiada prawo jazdy kat. B,
f) z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę uczestniczenia w projekcie,
g) deklaruje mobilność w przypadku otrzymania pracy poza miejscem zamieszkania,
h) ma utrudniony dostęp do rynku pracy,
i) upatrujące w zawodzie kierowcy TIRa szansy na realizację zawodową,
j) jest osobą dla której brak środków finansowych stanowi barierę utrudniającą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, pakiet szkoleń w zakresie kierowcy samochodów ciężarowych – prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna, przyspieszona, ADR i ECO DRIVING, wraz z pełną egzaminacją, a także możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego, w firmach branży transportowej.
Po więcej szczegółów nt. projektu zapraszamy na stronę: www.eurocapitaldotacje.pl/tir/

23.06.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset 1

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset 2

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset

20.06.2019

Lorem ipsum dolor sit amet, in duo prompta deterruisset