Biznesplany i studia wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych
Przygotowujemy biznesplany i studia wykonalności począwszy od tych niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej po te wymagane przez banki czy inwestorów prywatnych. Gwarantujemy, że kształt i zawartość dokumentów są każdorazowo dostosowywane do ich przeznaczenia i wymogów instytucji, której ocenie będą podlegać.

 

Analizy ekonomiczno - finansowe
Opracowujemy analizy efektywności finansowej i ekonomicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem wymagań stawianych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

 

Analizy stwierdzające status przedsiębiorstwa
W związku z licznymi działaniami skierowanymi bezpośrednio do sektora MŚP pomagamy określić status naszych klientów pod kątem przynależności do grupy mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, umożliwiający określenie wielkości pomocy i możliwości aplikowania o środki pomocowe Unii Europejskiej.

Ponadto w ramach doradztwa oferujemy również przegląd możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych i szkoleniowych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i krajowych programów.

 

 

 

W obszarze inwestycyjnym oferujemy pełen zakres usług związanych z pozyskiwaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Perspektywy 2014 - 2020 o dofinansowanie na inwestycje można się ubiegać m.in. w ramach Programów Regionalnych, Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rybactwo i Morze.

 

W szkoleniowym zakresie naszej działalności oferujemy organizację zamkniętych szkoleń grupowych w obszarach:

- umiejętności osobiste i interpersonalne,
- szkolenia komputerowe (w tym certyfikowane),
- szkolenia specjalistyczne (m.in. dla branży budowlanej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, gastronomicznej).

Szkolenia przygotowywane są według konkretnych potrzeb i specyfiki danego podmiotu.
Indywidualna kalkulacja obejmuje:

- przeprowadzenie szkolenia,
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,
- wyżywienie,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- opiekę organizatorską.

Mając na uwadze komfort uczestników szkolenia w obszarze organizacyjnym, wspólnie z klientem dokonujemy wyboru miejsca szkolenia z uwzględnieniem rodzaju i wyposażenia sal wykładowych oraz otoczenia hotelowo – gastronomicznego. Staramy się, aby nauki nie zakłócały sprawy drugorzędne (brak klimatyzacji, nieodpowiednie oświetlenie, braki w wyposażeniu itp.). Podczas szkolenia służymy pomocą i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

Proces dydaktyczny prowadzony jest z zastosowaniem:

- wykładu w formie informacyjno – doradczej,
- warsztatów grupowych,
- ćwiczeń indywidualnych,
- analizy przypadków,
- dyskusji.

Wszystkie powyższe formy nauki odbywają się z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych i multimedialnych.

tel./fax +48 91 422 11 12

biuro@eurocapitaldotacje.pl

 
EURO CAPITAL - DORADZTWO GOSPODARCZE © 2016