Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+

Projekt realizowany w partnerstwie wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”. Jest skierowany do 456 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 50 rok życia, w zakresie kursów komputerowych, obejmujących kompetencje cyfrowe, zgodne z ramą DIGCOMP (Digital Competences) na poziomie A – podstawowym. Każdy Uczestnik/każda Uczestniczka skorzysta z 75 h szkolenia, zakończonego certyfikowanymi egzaminami.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
download samsung firmware
Download WordPress Themes
free download udemy paid course