PROFESJONALNY RESTART

Projekt zakłada zwiększenie posiadanych i/lub nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 właścicieli przedsiębiorstw (140M; 60 K) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego w okresie od 01.2020 do 31.12.2021.

W ramach wsparcia przewidziano szkolenia branżowe i indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu finansów, księgowości, podatków, negocjacji biznesowych, sprzedaży, promocji i wielu innych, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Więcej szczegółów na https://eurocapitaldotacje.pl/restart/index.html
Projekt: „Profesjonalny Restart” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download coolpad firmware
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course