PROFESJONALNY RESTART

Projekt zakłada zwiększenie posiadanych i/lub nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 właścicieli przedsiębiorstw (140M; 60 K) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego w okresie od 01.2020 do 31.12.2021.

W ramach wsparcia przewidziano szkolenia branżowe i indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu finansów, księgowości, podatków, negocjacji biznesowych, sprzedaży, promocji i wielu innych, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Więcej szczegółów na https://eurocapitaldotacje.pl/restart/index.html
Projekt: „Profesjonalny Restart” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
download intex firmware
Premium WordPress Themes Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=